Noord/Zuidlijn Amsterdam

Het project de Noord/Zuidlijn, die (volgens planning) in 2018 moet rijden, nadert de afronding. In deze fase van het project gaat er veel informatie vanuit diverse aannemers en combinaties richting verschillende contractteams. De gemeente Amsterdam heeft Stenga aangetrokken om het team Overdracht & Acceptatie te ondersteunen.

Spoortunnel Delft

Delft ligt langs een van de drukste spoortrajecten in Nederland. Hier liggen het station en de sporen ondergronds, waarbij de sporen het station door een spoortunnel bereiken. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een tweede tunnelbuis. De prognose is dat deze tweede tunnelbuis eind 2017 klaar is en in gebruik wordt genomen.

Emplacement Maasvlakte West

Het spooremplacement Maasvlakte West, onderdeel van goederenspoorlijn De Betuweroute, heeft in 2013 een grote uitbreiding ondergaan. Er werden in totaal 18 nieuwe sporen aangelegd, wat zorgde voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal sporen. Naast het bouwen van nieuwe sporen, zijn er ook nieuwe bovenleidingen, onderhoudswegen en installaties toegevoegd.

Havenspoorlijn Rotterdam

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een goederenspoorlijn tussen de spoorwegemplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en de Maasvlakte. De spoorlijn is ruim veertig kilometer lang. In verband met de aanleg van de Betuweroute, is een deel van de lijn vervangen en verlegd. De Havenspoorlijn is met deze verlegging in zijn geheel geelektrificeerd, zodat elektrische treinen het hele traject kunnen rijden.

Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

Rangeerterrein Kijfhoek, gelegen tussen Barendrecht en Zwijndrecht, is met 50 hectare oppervlakte en ruim 40 verdeelsporen het grootste rangeerterrein in Nederland. In 2012 heeft Prorail de blusvoorzieningen over het gehele terrein laten vervangen. Dit zorgde voor de komst van nieuwe blusleidingen, hydranten, vul- en afnamepunten, aanpassingen van de pompinstallatie en de bouw van een brandweerkazerne voor de bedrijfsbrandweer.

Contact