Een nieuw project: de Utrechtse Uithoflijn!

De Uithoflijn is de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park en De Uithof, die de drukste busverbinding van het land zal ontlasten. Door de realisatie van de Uithoflijn vergroot de vervoerscapaciteit op een stille, schone en zuinige manier. Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van de nieuwe tramlijn. In 2012 is de projectorganisatie opgestart; in 2018 is de lijn gerealiseerd en wordt deze in gebruik genomen. De Uithoflijn wordt gerealiseerd door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.

Rol van Temvi

Temvi is door de projectorganisatie van de Uithoflijn mede ingeschakeld om het overdrachtsproces soepel te laten verlopen. Bij dergelijke grote projecten als de Uithoflijn is dit door wisselende teams, nieuwe archiveringsmethoden en bijsturing gedurende de looptijd een behoorlijke uitdaging. Daarnaast krijgen projectorganisaties tijdens de realisatiefase te maken met veel gestructureerde en ongestructureerde informatie. Pas als alles geordend en actueel is kan het project worden afgerond en overgedragen. Een taak waarvoor Temvi vanaf de start van de uitvoering aan de lat staat. Vroegtijdig opstarten betekent tenslotte een gemakkelijker overdracht na de oplevering!

Samen overdragen

Remco: “De door ons opgedane ervaring heeft duidelijk gemaakt dat we dit proces beter en efficiënter kunnen aanpakken. Proficium, Temvi, Carbyn en Moxio zijn daarom, gedreven door een ambitie naar innovatie en verbetering, de kennisconstructie ‘Samen overdragen’ gestart. Samen hebben we een scala aan expertises en ervaringen samengebracht om tot betere oplossingen te komen. Door onze kennis te delen kunnen wij innovatieve en geavanceerde oplossingen bieden voor het beheren, delen, uitwisselen en visualiseren van informatie. Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en het geven van inzichtvolle workshops komen we tot de kern.”

Wie meer wil weten over de Uithoflijn, volgt het project via de website of Twitter. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook.

Contact