Emplacement Maasvlakte West

Het spooremplacement Maasvlakte West, onderdeel van goederenspoorlijn De Betuweroute, heeft in 2013 een grote uitbreiding ondergaan. Er werden in totaal 18 nieuwe sporen aangelegd, wat zorgde voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal sporen. Naast het bouwen van nieuwe sporen, zijn er ook nieuwe bovenleidingen, onderhoudswegen en installaties toegevoegd.

Huib Stehouwer was bij dit project betrokken als projectbegeleider. Zijn takenpakket bestond uit het begeleiden van wegwerkzaamheden, de bouw van een blusleidingsysteem, spoor, tankinstallatie en relaishuizen. Ook zorgde Huib mede voor een gedegen afronding van het project. Zo zorgde hij voor het vaststellen van restpunten en besprak Huib met de aannemer de mogelijke (invulling van de) oplossingen.

Contact