Havenspoorlijn Rotterdam

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een goederenspoorlijn tussen de spoorwegemplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en de Maasvlakte. De spoorlijn is ruim veertig kilometer lang. In verband met de aanleg van de Betuweroute, is een deel van de lijn vervangen en verlegd. De Havenspoorlijn is met deze verlegging in zijn geheel geelektrificeerd, zodat elektrische treinen het hele traject kunnen rijden.

Binnen het project de Havenspoorlijn vertegenwoordigt Remco van der Gaag namens stenga de afdeling AM (Assetmanagement) van ProRrail. Met name bij de aanleg van het Theemswegtracé levert Remco van der Gaag kennis van ontwerp tot aanleg. Hierbij wordt samengewerkt met Havenbedrijf Rotterdam. De belangrijkste werkzaamheden zijn het aanpassen van diverse emplacementen en de aanleg van infra op de terminals APMT en RWG.

Contact