Herstelwerkzaamheden Moerdijkbrug

Over het Hollandsch Diep in het zuiden van het land ligt de Moerdijkbrug. Deze brug is een belangrijke verbinding tussen de provincies Zuid-Holland en Brabant. Dagelijks rijden er veel treinen over de brug. Onderdeel van de Moerdijkbrug is de spoorbrug. ProRail is met samenwerkende partijen op zoek naar een duurzame oplossing voor het onderhoud van deze veelgebruikte brug.

Huib Stehouwer is bij dit project betrokken als projectmanager. Centraal in dit werk staat het onderzoek naar de duurzame oplossing van het onderhoud. Hieronder valt de coördinatie van onderzoeken, het scherp krijgen van de specifieke vraagstelling en het opstellen van rapporten.

Labels:

Contact