Interview: Margreet de Zeeuw in samenwerking met Temvi

Temvi is betrokken bij diverse projecten, zo berichtten we vorige maand over het Uithoflijn-project. Remco van der Gaag werkt bij dit project in opdracht van Margreet de Zeeuw, projectleider bij Regiotram. Samen staan ze aan de lat voor een soepel verloop van het overdrachtsproces van de Uithoflijn. Volgend jaar vindt die overdracht plaats en komt het project over van Projectorganisatie Uithoflijn naar Regiotram, onderdeel van afdeling OV bij de Provincie Utrecht. Maar hoe gebeurt dit nu en welke rol speelt Temvi in het geheel? We interviewden Margreet de Zeeuw en vroegen haar naar haar achtergrond, het werk bij Regiotram en natuurlijk naar het verloop van de samenwerking met Temvi en collega-partijen. Wie is Margreet? Met al ruim 30 jaar spoor-ervaring op zak, is Margreet sinds enkele jaren werkzaam bij Regiotram Utrecht. Met de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein en de toekomstige ontvangst van de Uithoflijn-trams en infrastructuur, is iedereen bij Regiotram druk met de voorbereidingen voor de ontvangst van deze grote projecten. Op dit moment telt Regiotram zo’nMargreetdeZeeuw_juli2016_aangepast 50 medewerkers, vast en inhuur. Margreet is, onder leiding van Teamleider Harold van Veen, verantwoordelijk voor het treffen van de nodige voorbereidingen voor het overdrachtsproces van het project Uithoflijn naar Provincie Utrecht, waarbij het beheer in handen komt van Regiotram. De rol van Margreet is het faciliteren van de afdeling assetmanagement, die zorgdraagt voor het beheer van alle projectonderdelen. ‘Bij assets kun je denken aan technische zaken zoals de tramsporen en -wissels tot aan het opslagterrein en de trams zelf’ vertelt Margreet. Voordat de trams en de infrastructuur overkomen naar Regiotram, moet er nog ontzettend veel gebeuren: ‘denk aan het afsluiten van contracten met beheerpartijen, het inzichtelijk maken van budgetten en aan informatieoverdracht’. De diverse lopende projecten, niet alleen de Uithoflijn, maar bijvoorbeeld ook de nieuwbouw van de tramremise, zijn veelomvattend en vormen een belasting voor het team assetmanagement. Belangrijk dus om veel met elkaar af te stemmen, te organiseren en risico’s in kaart te brengen. ‘Ik ben dan ook continu aan het overleggen, ervoor aan het zorgen dat er concrete acties worden uitgezet en dat iedereen van elkaar weet wat ze aan het doen zijn’ licht Margreet toe. Ook is Margreet druk met het zorgen voor oplossingen wanneer er weer eens ‘een paar lijken uit de kast vallen’. ‘Onverwachte gebeurtenissen zorgen ervoor dat je snel moet schakelen en moet komen met oplossingen, dit maakt een werkdag bij Regiotram leuk en afwisselend.’ Wel vindt Margreet het fijn dat ze het werk niet in haar eentje hoeft te doen wanneer het gaat om de overdracht van het Uithoflijn-project. Inmiddels heeft zij hulp van een vijftal partijen die zorgdragen voor de informatieoverdracht, waarvan Temvi er een is. Zorgen voor de juiste informatieoverdracht Vanaf 1 juli 2017 worden de eerste vijf Uithoflijn-trams aan Regiotram overgedragen; vanaf dat moment kun je de trams al zien testrijden op de al bestaande SUNIJ-tramlijn in Utrecht. Om dit project te kunnen beheren, is het belangrijk beschikking te hebben over alle informatie die gepaard gaat met een dergelijk project. Om te komen tot volledige, juiste, en op elkaar afgestemde informatie, heeft Margreet de hulp ingeschakeld van Remco van Temvi, die vervolgens samen met collega-partijen Moxio, Proficium, ROUR en Carbyn aan de slag is gegaan met een concreet projectplan. In samenwerking met deze partijen zorgt Temvi ervoor dat er straks bij de overdracht een compleet pakket aan informatiedossiers aanwezig is bij Regiotram. Dit gebeurt door de inzet van een technische tool, waarin een structuur is opgenomen die Margreet ook wel omschrijft als ‘objectenboom’: ‘Temvi zorgt door middel van dit objectenregister dat de informatie steeds wordt aangevuld en op elkaar wordt afgestemd zodat assetmanagement straks voldoende kennis heeft om de Uithoflijn te gaan beheren. Enorm nuttig dus en heel fijn dat de mannen hierin op een innovatieve en efficiënte manier hulp kunnen bieden’ vertelt Margreet enthousiast. De objectenboom voor de ontvangst van de informatie is niet alleen in gebruik van Temvi en collega-partijen; ook de medewerkers van assetmanagement bij Regiotram kunnen deze gebruiken voor het beheer. Zij nemen in de objectenboom alle informatie over de techniek van de tramlijn op; zij bepalen welke techniek er is en vervolgens bepalen zij welke informatie nodig is om die techniek te kunnen beheren. Of Margreet verder nog iets op te merken heeft over de samenwerking met Temvi? ‘Ik spreek en zie Remco niet heel veel, hij werkt vooral vanuit externe locaties, maar als hij er is dan proef je zijn enthousiasme en bevlogenheid. Rond Sinterklaastijd worden we met z’n allen voorzien van speculaaspoppen en op andere momenten met een flinke dosis humor. Dat soort dingen maakt de samenwerking met een externe partij als Temvi net even extra leuk’ besluit Margreet. Zelf neemt Margreet volgend jaar afscheid van de railwereld. Samen met haar man gaat zij zich storten op het behalen van haar Bachelordiploma Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, waarna zij vervolgens samen naar Australië vliegen voor een bezoek aan dochter en kleinzoon. ‘Een heerlijk vooruitzicht!’

Contact