Demo

Projecten

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Het project de Noord/Zuidlijn, die (volgens planning) in 2018 moet rijden, nadert de afronding. In deze fase van het project gaat er veel informatie vanuit diverse aannemers en combinaties richting verschillende contractteams. De gemeente Amsterdam heeft Stenga aangetrokken om het team Overdracht & Acceptatie te ondersteunen.

Lees meer

Spoortunnel Delft

Spoortunnel Delft

Delft ligt langs een van de drukste spoortrajecten in Nederland. Hier liggen het station en de sporen ondergronds, waarbij de sporen het station door een spoortunnel bereiken. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een tweede tunnelbuis. De prognose is dat deze tweede tunnelbuis eind 2017 klaar is en in gebruik wordt genomen.

Lees meer

Emplacement Maasvlakte West

Emplacement Maasvlakte West

Het spooremplacement Maasvlakte West, onderdeel van goederenspoorlijn De Betuweroute, heeft in 2013 een grote uitbreiding ondergaan. Er werden in totaal 18 nieuwe sporen aangelegd, wat zorgde voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal sporen. Naast het bouwen van nieuwe sporen, zijn er ook nieuwe bovenleidingen, onderhoudswegen en installaties toegevoegd.

Lees meer

Havenspoorlijn Rotterdam

Havenspoorlijn Rotterdam

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een goederenspoorlijn tussen de spoorwegemplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en de Maasvlakte. De spoorlijn is ruim veertig kilometer lang. In verband met de aanleg van de Betuweroute, is een deel van de lijn vervangen en verlegd. De Havenspoorlijn is met deze verlegging in zijn geheel geelektrificeerd, zodat elektrische treinen het hele traject kunnen rijden.

Lees meer

Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

Rangeerterrein Kijfhoek, gelegen tussen Barendrecht en Zwijndrecht, is met 50 hectare oppervlakte en ruim 40 verdeelsporen het grootste rangeerterrein in Nederland. In 2012 heeft Prorail de blusvoorzieningen over het gehele terrein laten vervangen. Dit zorgde voor de komst van nieuwe blusleidingen, hydranten, vul- en afnamepunten, aanpassingen van de pompinstallatie en de bouw van een brandweerkazerne voor de bedrijfsbrandweer.

Lees meer

Herstelwerkzaamheden Moerdijkbrug

Herstelwerkzaamheden Moerdijkbrug

Over het Hollandsch Diep in het zuiden van het land ligt de Moerdijkbrug. Deze brug is een belangrijke verbinding tussen de provincies Zuid-Holland en Brabant. Dagelijks rijden er veel treinen over de brug. Onderdeel van de Moerdijkbrug is de spoorbrug. ProRail is met samenwerkende partijen op zoek naar een duurzame oplossing voor het onderhoud van deze veelgebruikte brug.

Lees meer

Uithoflijn

Uithoflijn

De Uithoflijn is de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park en universiteitscampus De Uithof, die de drukste busverbinding van het land zal ontlasten. Door de realisatie van de Uithoflijn vergroot de vervoerscapaciteit op een stille, schone en zuinige manier. Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van de nieuwe tramlijn. In 2012 is de projectorganisatie opgestart; in 2018 is de lijn gerealiseerd en wordt deze in gebruik genomen. De Uithoflijn wordt gerealiseerd door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.

Lees meer

Tracemanagement Betuweroute

Tracemanagement Betuweroute

De Betuweroute is een goederenspoorlijn die van de Rotterdamse Maasvlakte tot aan de Duitse grens bij Zevenaar loopt. De lijn is aangelegd om het reguliere spoor te ontzien als het gaat om goederentreinen. Sinds 2007 is de goederenspoorlijn in gebruik, per 1 juli 2015 wordt de lijn beheerd door ProRail. Diverse goederenmaatschappijen uit heel Europa maken gebruik van de spoorlijn.

Lees meer

Contact