Projectmanager Overdracht

Remco van der Gaag is werkzaam voor het Havenbedrijf Rotterdam als projectmanager Inbeheername.

Het Rotterdamse havenbedrijf Port of Rotterdam is opdrachtgever voor de bouw van het nieuwe Theemswegtracé. Deze nieuwe spoorverbinding tussen Botlek en Europoort komt straks in beheer bij ProRail. Remco is door zijn jarenlange ervaring met inbeheername van nieuwe spoorprojecten hier ècht de juiste man op de juiste plaats. Hij weet wat er van een project verwacht mag worden en wat een beheerder uiteindelijk nodig heeft.

Contact