Spoortunnel Delft

Delft ligt langs een van de drukste spoortrajecten in Nederland. Hier liggen het station en de sporen ondergronds, waarbij de sporen het station door een spoortunnel bereiken. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een tweede tunnelbuis. De prognose is dat deze tweede tunnelbuis eind 2017 klaar is en in gebruik wordt genomen.

In dit project verzorgt Huib Stehouwer de ondersteuning aan het bouwmanagement. De focus ligt daarbij op de techniek. Hieronder valt onder andere de bewaking en toetsing van de kwaliteit van de sporen. Daarnaast zorgt Huib voor de bewaking van de uitvoeringsplanning en het waarborgen van de veiligheid tijdens het bouwen.

Contact