Tracemanagement Betuweroute

De Betuweroute is een goederenspoorlijn die van de Rotterdamse Maasvlakte tot aan de Duitse grens bij Zevenaar loopt. De lijn is aangelegd om het reguliere spoor te ontzien als het gaat om goederentreinen. Sinds 2007 is de goederenspoorlijn in gebruik, per 1 juli 2015 wordt de lijn beheerd door ProRail. Diverse goederenmaatschappijen uit heel Europa maken gebruik van de spoorlijn.

De spoorlijn

De Betuweroute is 160 kilometer lang. Ruim 95 kilometer van de spoorlijn ligt direct naast de autosnelweg A15. Slechts 7,5 kilometer van de lijn ligt verdiept, 12 kilometer ligt op viaducten en bruggen, 130 stuks in totaal. De Betuweroute telt geen gelijkvloerse kruisingen, wat de veiligheid ten goede komt. Verder telt de lijn 5 tunnels, 190 faunapassages voor overstekend wild, 155 wissels en 4 beweegbare waterkeringen.

Ontsluiten van het archief

De medewerkers van Stenga zijn al vanaf de oplevering en overdracht betrokken bij de Betuweroute en Havenspoorlijn. Door onze ervaring worden we met regelmaat ingeschakeld voor werkzaamheden die een relatie hebben met deze spoorlijnen. Deze werkzaamheden gaan van inspecties tot het controleren en bijwerken van digitale informatie in de systemen bij ProRail. Remco van der Gaag maakt als projectmanager deel uit van het onderdeel Inbeheername Grote Projecten (IGP) binnen ProRail, een afdeling die specifiek voor dit project is opgezet.

Contact