Uithoflijn

De Uithoflijn is de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park en universiteitscampus De Uithof, die de drukste busverbinding van het land zal ontlasten. Door de realisatie van de Uithoflijn vergroot de vervoerscapaciteit op een stille, schone en zuinige manier. Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van de nieuwe tramlijn. In 2012 is de projectorganisatie opgestart; in 2018 is de lijn gerealiseerd en wordt deze in gebruik genomen. De Uithoflijn wordt gerealiseerd door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.

Overdrachtsproces

Stenga is door de projectorganisatie van de Uithoflijn mede ingeschakeld om het overdrachtsproces van projectorganisatie naar trambeheerder soepel te laten verlopen. Hiervoor is de projectorganisatie een samenwerking aangegaan met Stenga, Stenga Energy, MR-Spoor en stenga.

Stenga is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende dossiertoetsen en technische controles. Bij dergelijke grote projecten als de Uithoflijn is de overdracht door wisselende teams, nieuwe archiveringsmethoden en bijsturing gedurende de looptijd, een behoorlijke uitdaging. Daarnaast krijgen projectorganisaties tijdens de realisatiefase te maken met veel gestructureerde en ongestructureerde informatie. Pas als alles geordend en actueel is kan het project worden afgerond en overgedragen. Een taak waarvoor Stenga en natuurlijk haar partners vanaf de start van de uitvoering voor aan de lat staan. Vroegtijdig opstarten betekent tenslotte een gemakkelijker overdracht na de oplevering!

Contact