Verbouwing station Breda

In de Brabantse stad Breda wordt, als onderdeel van de Nieuwe Sleutelprojecten, een nieuwe openbaarvervoerterminal gerealiseerd. Niet alleen het station wordt volledig vernieuwd, ook het stationsgebied ondergaat een metamorfose. Geïntegreerd in één gebouwencomplex komen reizen, wonen, werken en winkelen samen. De reizigerscapaciteit stijgt met deze vernieuwing naar maar liefst 57.000 treinreizigers en 38.000 busreizigers per dag. Samen met bouwadministrateur Thieu Mureau nemen we een kijkje in het nieuwe station.

Bouw Station Breda (1) In rap tempo worden vier woontorens met elk 147 appartementen, een kantorenblok van 21.000 m2 en 9.000 m2 winkeloppervlak en horecagelegenheid gerealiseerd. Alles gesitueerd op en direct rond het station; zodat je direct vanuit je appartement de trein in loopt; of vanaf je werkplek zo de bus in stapt. Thieu kwam in de zomer van 2015 bij het project: ‘Toen de eerste helft van de OV-terminal was opgeleverd en de aannemer voorbereidingen trof voor het bouwen van het laatste gedeelte, kwam ik bij het project. Mijn hoofdprioriteit ligt bij het financieel bewaken van de financiële dossiers en de oplever- en overdrachtsdossiers. Dat doe ik niet alleen hoor!’ Samenwerkend met een ProRail-collega geeft Thieu sturing aan de inrichting van het oplever- en overdrachtsproces, zoals dat o.m. bij ProRail volgens haar procedure PRC00055 is vereist. ‘Deze procedure draagt er zorg voor dat de uiteindelijke beheerder van bijvoorbeeld een station afspraken kan vastleggen over zijn verwachtingen voor het projectresultaat. De procedure bestaat uit tien verschillende protocollen; formulieren, waarop afspraken tussen de beheerder en de projectorganisatie zijn vastgelegd. Er zijn bijvoorbeeld protocollen voor het programma van eisen, het vaststellen van het bestek, de voorlopige (informatie)overdracht, eindoverdracht en décharge van het project,’ vertelt Thieu, die de procedure als geen ander kent. ‘Met name de digitale overdracht van alle noodzakelijke beheer- en onderhoudsinformatie vergt een uitermate grote inspanning en inventiviteit. Dat komt door de complexe eigendomsverdeling in het project en de diversiteit aan toegepaste technieken voor de verschillende disciplines,’ licht Thieu toe.

ViaBredaBroeit (3)Het station is inmiddels op zijn definitieve omvang gekomen; groter wordt het niet. De gevels staan, het dak ligt er op, tot aan komende zomer staat de bouw voornamelijk in het teken van de afwerking. Thieu: ‘Komende weken verdwijnen de steigers aan de centrumzijde; zodat ook daar het station écht zichtbaar wordt. Aan de noordzijde van het station is die definitieve situatie al zo’n anderhalf jaar te zien.’

Met het einde in zicht komt ook de oplevering dichterbij; de zuidzijde van het station wordt nog deze zomer opgeleverd. ‘Dat gebeurt in vier fases,’ vertelt Thieu. ‘In april, mei en juni leveren we steeds één vernieuwd perron op. In de zomer is de oplevering van het zuidelijke deel van het station, de verbindingstunnel tussen noord en zuid en hetparkeerdek een feit!’ Om tot de daadwerkelijke oplevering te komen, gebeurt er niet alleen buiten, maar ook achter de schermen heel erg veel. ‘Er zijn afstemmingsoverleggen met de aannemer(s), bouwvergaderingen die ik bijwoon, en daarnaast toets, registreer en controleer ik de declaraties,’ vertelt Thieu. ‘Ook besteed ik aandacht aan de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de toezichthouders, en verzorg ik de communicatie en bewaking van lopende acties via allerlei systemen, zoals VISI. Toetsen van de termijnstaten, de beheersing van de projectdocumenten en het opstellen van overzichten voor de oplevering en overdracht naar de beheerorganisatie hoort ook tot mijn takenpakket,’ vult Thieu zijn werkdag verder aan. ‘Al met al een zéér afwisselende en uitdagende functie!’

De bouw van het station is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. Zo zijn onder andere het ministerie van Infrastructuur en milieu, ProRail, NS en gemeente Breda betrokken. De OV-terminal is ontworpen door Koen van Velsen. Al deze betrokken partijen vormen een extra uitdaging. ‘De grootste uitdaging voor ons is om alle overdrachten naar tevredenheid van alle ontvangende partijen op een zo kort mogelijke termijn af te ronden. Daar gaan we voor!’

Wie meer wil weten over het vernieuwde stationsgebied volgt @ViaBreda op Twitter of op Facebook.

Bron + foto: Facebook Via Breda Broeit

Contact